Savivaldybių sąrašas

Dėl kilusio klausimo ar detalesnio paaiškinimo, susijusio su Jūsų asmens duomenų pateikimu ir/ar sprendimo pagal Jūsų pateiktą prašymą priėmimu, prašome kreipkitės į savo savivaldybę, kuri atsakinga už gyventojų prašymų nagrinėjimą bei sprendimų pagal teikiamus prašymus priėmimą.  


Kilus techniniams klausimams dėl elektrininių paslaugų teikimo prašome kreiptis:

🍪